Top 100 Scorer For : Assam GK Mock Test

To Know Save your Result/Rank Register With Us Register Now


Rank Name Score
1 Dipsikha Bora 30
2 Tanu Borgohain 30
3 Jyotika Saikia 30
4 Biki das 29
5 Dipsikha Bora 29
6 Junayed alam 29
7 Tanu Borgohain 29
8 Jyotika Saikia 29
9 mark kalita 29
10 Biki das 28
11 Krishnashri sonowal 28
12 Dipsikha Bora 28
13 Anisur Rahman 28
14 Tanu Borgohain 28
15 mark kalita 28
16 Jyotika Saikia 28
17 Biki das 27
18 Wasmin Begum 27
19 Dipsikha Bora 27
20 Sikha bordoloi 27
21 Junayed alam 27
22 Ajoy Acharya 27
23 Pankaj gautam 27
24 Saiful 27
25 Jyotika Saikia 27
26 Rousee 26
27 UdHaB 26
28 Dipsikha Bora 26
29 Junayed alam 26
30 Mayuri 26
31 Runuma akhtar 26
32 Mrinal Das 26
33 matiur rahman 26
34 Nayan jyoti ozah 26
35 Saiful 26
36 Jyotika Saikia 26
37 Kushal borah 25
38 Biki das 25
39 Wasmin Begum 25
40 Krishnashri sonowal 25
41 Junayed alam 25
42 Jyotika Saikia 25
43 Bharat chandra Doey 25
44 R saikia 25
45 Rousee 24
46 Biki das 24
47 Pratiksha das 24
48 Wasmin Begum 24
49 Joyraj Boruah 24
50 Dipsikha Bora 24
51 Rajib Basumatary 24
52 Anisur Rahman 24
53 Babita 24
54 Sofikul islam 24
55 Nayan jyoti ozah 24
56 Jyotika Saikia 24
57 Antaripa boro 24
58 Jayanta Siwa 24
59 Amrit Das 24
60 Mithun das 24
61 R saikia 24
62 Mbhuyan 23
63 Rousee 23
64 AZIZUL RAHMAN 23
65 ponkaj boruah 23
66 annupam saikia 23
67 Dip moni nath 23
68 Dipali Taye 23
69 Wasmin Begum 23
70 Dipsikha Bora 23
71 R. P hazarika 23
72 Momita Biswas 23
73 SASANKA 23
74 Mrinal Das 23
75 Saiful 23
76 Jyotika Saikia 23
77 Hafi 23
78 Antaripa boro 23
79 Kaushik 22
80 Deep 22
81 kalpajyoti nath 22
82 Nipen saikia 22
83 Dip moni nath 22
84 Dipali Taye 22
85 Wasmin Begum 22
86 Joyraj Boruah 22
87 Krishnashri sonowal 22
88 Dipsikha Bora 22
89 Junayed alam 22
90 Ajoy Acharya 22
91 Nikumani deka 22
92 Sanidul Islam 22
93 Ujjal Das 22
94 Biswajit paul 22
95 Khyatirupa Das 22
96 Sheikh Aminoor Rahman 22
97 Chandra Limboo 22
98 Rofiqul islam 22
99 Hafi 22
100 [email protected] Ali Sheikh 22