Top 100 Scorer For : অসমীয়া ব্যাকৰণ Mock Test

To Know Save your Result/Rank Register With Us Register Now


Rank Name Score
1 Tanu Borgohain 30
2 Tanu Borgohain 29
3 Ibrahim 29
4 Jaynal abdin 29
5 Tanu Borgohain 28
6 Sofiqul 28
7 Hafizur Rahman 27
8 Tanu Borgohain 27
9 Ibrahim 27
10 Hedayetur 27
11 Bulbul 27
12 Jaynal abdin 27
13 Krishnashri sonowal 26
14 Anisur Rahman 26
15 Tanu Borgohain 26
16 mark kalita 26
17 Dulal ch panging 25
18 Jahangir alam 25
19 Abdul Fattah 24
20 Inku 24
21 Ibrahim 24
22 Jaynal abdin 24
23 kishour 24
24 LEEJA HAZARIKA 23
25 ROMJAN ALI AHMED 23
26 Anower hussain 23
27 Anisur Rahman 23
28 Babita 23
29 Anupratim Choudhury 23
30 Junayed alam 23
31 Jahangir alam 23
32 Jaynal abdin 23
33 Samiran Nesa 23
34 Ditul 22
35 ROMJAN ALI AHMED 22
36 Anupratim Choudhury 22
37 Manash Saharia 22
38 Dipankar sarmah 22
39 Runuma akhtar 22
40 Alema Sultana 22
41 Jahangir alam 22
42 Jaynal abdin 22
43 Alvin Ali 22
44 Ruhit Dutta 22
45 [email protected] Ali Sheikh 22
46 LEEJA HAZARIKA 21
47 Leema Hazarika 21
48 Anower hussain 21
49 Monowar Hussain 21
50 Babita 21
51 Anupratim Choudhury 21
52 TARUN PHUKAN 21
53 Shafiqul Alam 21
54 Swagata Saikia 21
55 Ibrahim 21
56 Bazlul Basid 21
57 Md Farhan 21
58 Bharat chandra Doey 21
59 Jahangir alam 21
60 Wasmin Begum 20
61 Monowar Hussain 20
62 Giasuddin Ahmed 20
63 Swagata Saikia 20
64 NUR HUSSAIN 20
65 Manas 20
66 Jaynal abdin 20
67 kishour 20
68 Rofiqul islam 20
69 Srishti kalita 20
70 Juri gogoi 19
71 Ditul 19
72 Krishnashri sonowal 19
73 Ellora Roy 19
74 Anisur Rahman 19
75 MUSLIM UDDIN 19
76 Gitali bhuyan 19
77 Inku 19
78 Pikumoni phukon 19
79 Gulehan badsah 19
80 NUR HUSSAIN 19
81 REZINA SULTANA 19
82 Sanidul Islam 19
83 Rofiqul islam 19
84 AKTAR HUSSAIN 19
85 Manash Jyoti Gogoi 19
86 Milkis khanam 19
87 Jyotika Saikia 19
88 JOHIRUL ISLAM 18
89 Juri gogoi 18
90 Bhagyashree Patra 18
91 Dharitri Pujari 18
92 Wasmin Begum 18
93 Krishnashri sonowal 18
94 Manash Saharia 18
95 Provat roy 18
96 Mantu Bhuyan 18
97 Babita 18
98 Susma 18
99 Shafiqul Alam 18
100 Pikumoni phukon 18